Referanseprosjekt

Her har vi tatt fram nokre av mange referanse-prosjekt som viser vår breidde. Skal du pusse opp, bygge på eller bygge nytt er vi din totalleverandør i samarbeid med gode underentreprenørar og samarbeidspartnarar.

Rehabilitering, påbygg og ombygging

HytteVinduPåbyggTak Påbygg

- Rehabilitering, påbygg av einebustad i Lysthaugen Førde.
- Rehabilitering av sanitæranlegg i Florø Samfunnshus.
- Rehabilitering av garderobeanlegg i Florøhallen.
- Bygging av takoverbygg
- Bygging av takoverbygg 8 Leiligheiter i Prestebøen sameige.
- Dør, vindauge, kledningskifte Kåsen B/L.
- Dør, vindauge, kledningskifte Flata B/L.
- Skifting av yttertak Stranda B/L.
- Dør, vindauge, kledningskifte Stykkje B/L.
- Vinduskifte Haugum B/L.
- Vindauge og kledningskifte i Gravdalsberget B/L.
- Dør og kledningskifte i Kjørslemøbakkane B/L.
- Skifting av tak, vindauge og kledning i Hamretunet (Bustadstiftinga)
- Rehabilitering av Leiligheit ute og inne Blåklokketunet(Bustadstiftinga)
- Påbygg utviding av kjøkken Bøgardsvegen.
- Påbygg og rehabilitering av einebustad på Lundekvam i Gaular.
- Takskifte på driftsbygning på Lundekvam i Gaular.
- Påbygg Tomannsbustad. Utviding til 2 stk soverom, ny betong veranda på Ulltang.
- Skifting av 2 stk Yttertak på einebustad i Jølster.
- Vindauge og kledningskifte på einebustad på Holsen.
- Rehabilitering av hus på Holsen.
- Rehabilitering av einebustad utvendig og innvendig i Presteholten.
- Rehabilitering av einebustad innvendig i Grovefossen.
- Rehabilitering, påbygg av kjøkken i einebustad på Haugum.
- Rehabilitering av leiligheit i Tiriltunet Vieåsen.
- Skifting av yttertak på einebustad Årbergsdalen, bygging av 170m2 veranda.
- Skifting av yttertak i Rennekleiva.
- Skifting av yttertak i Grovene.
- Skifting av yttertak på Vassenden.
- Påbygg av Kjøkken Ytre Hafstad.                                                                                                                                                                                          - Einebustad i Svelgen, påbygg, ombygging, rehabilitering                                                                                                                                                   - Flatene skule, vindusskift                                                                                                                                                                                                                                          

Bustad, leilegheit, hytte, forretningsbygg, garasje

Einebustad FørdeEinebustadEinebustad m/garasjeGarasje FørdeGarasjeLeilegheiter FørdeLeilegheiter

   

BerrvelltunetBerrvelltunetBerrvelltunetBerrvelltunetBerrvelltunet


- Farsundfeltet 8 stk. einebustadar.
- Ulltang 3 stk. to-mannsbustad i eigen regi.
- Falkenstein 1 stk. einebustad.
- Forretningsbygg for Dale Rør, tømrararbeid og materialleveranse.
- Naustdal 2 stk. einebustad.
- Vassenden 1 stk. einebustad.
- Liavegen 2 stk. einebustad i egen regi.
- Stavang 2 stk. Hytter.
- Bremanger 1 stk. Hytte.
- Guddal 1 stk. Einebustad.
- Bygstad 1 stk. einebustad.
- Soleide i Førde 1 stk. einebustad.
- Bruland 1 stk. einebustad.
- Vie 1 stk. einebustad.
- Garasjer Vassenden, Farsund, Ulltang, Førde sentrum, Vevring, Gaular
- Skyttarkvia, arkitektteikna einebustad.
- Sunde, påbygg og ombygging einebustad.
- Bergum, støysikring av bustadar for Statens Vegvesen                                                                                                                                                                                               - Hellenes AS, ny fasade og innredning av administrasjonsfløy                                                                                                                                                                                     - Tika Næringspark på Bruland, innredning av lokala til Ramirent                                                                                                                                                                               - Tika Næringspark på Bruland, innredning av lokala til Førde Bilberging og RK Maskin                                                                                                                                             - Prestebøen 8 i Førde (gamle husmorskulen) skifte av taktekking                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                         

 Eigenregiprosjekt:

- Berrvelltunet i Naustdal, første byggetrinn er overlevert med 12 leilegheiter. Ferdig utbygd vil prosjektet bestå av tre byggetrinn med totalt 34 leilegheiter, heis og felles         parkeringskjellar.                                                                                                                                                                                                                                                         -  Strandgata i Florø, oppføring av leilegheitsbygg m/14 einingar og næringsareal. Samarbeid med Byggmester Stølsvik. 


  Byggteam rehabiliterer i snitt ca 25-30 bad i året.

                                                                                                                                   


Flis FørdeFlis FørdeFlis FørdeFlis Førde